Kobyłka, 5 marca 2017 r.

Zimowy Poland Bike Marathon 2017

Kobyłka

Kobyłka to mazowieckie miasto położone w stołecznym obszarze metropolitarnym, oddalone o 17 km od Warszawy w kierunku północno-wschodnim. Miasto jest bardzo atrakcyjnym miejscem do osiedlania się. Łączy 2 niezwykle cenne zalety: leży nieopodal Warszawy, a równocześnie gwarantuje zacisze. Doceniło to już wiele rodzin oraz firm. W ostatnich latach rozpoczął się tu znaczny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Jak grzyby po deszczu rosną domy jednorodzinne i wielorodzinne. Wraz z nimi przybywają nowi mieszkańcy. Mamy ich już 19 954 osoby zameldowane na pobyt stały i 330 osób zamieskzałych na pobyt czasowy.

Kobyłka jest też jednym z tych wyjątkowych miast na Mazowszu, które mogą się poszczycić wspaniałym zabytkiem klasy zero – kościołem okrzykniętym Perłą baroku na Mazowszu. Zabytkowy kościół pw. Świętej Trójcy to skarb miasta.

Tereny leśne stanowią tu 22% powierzchni. Składają się na nie okoliczne lasy oraz obszar rezerwatu przyrody Grabicz. W części zurbanizowanej Kobyłki również nie brakuje zieleni. Dawniej ziemie obecnego miasta porastał bór sosnowo-dębowy z kępami brzóz. W miejscach podmokłych występowały bory jesionowo-olszowe. Obecnie w Kobyłce znajduje się 411 ha lasów, w tym ok.23 ha lasów komunalnych, 182 ha lasów państwowych, 206 ha lasów prywatnych. Teren lasów obsługiwany jest przez Nadleśnictwo Drewnica. Największym kompleksem leśnym jest rezerwat Grabicz, znajdujący się w południowo-wschodniej części miasta. Grabicz to rezerwat faunistyczny. Celem jego utworzenia była ochrona jeziora pochodzenia torfowiskowego i terenów go otaczających, będących ostoją wielu gatunków ptaków. Zamieszkuje tu dzikie ptactwo, szczególnie wodne. Podczas jesiennych przelotów zatrzymują się tu stada kaczek, gęsi, perkozów i łabędzi. Od wiosny do jesieni żerują tu również czaple. Możemy spotkać przedstawicieli kilkudziesięciu gatunków.

Kobyłka w Internecie: www.kobylka.pl


Informacje o maratonie MTB

data: niedziela, 5 marca 2017 r.
miasteczko Poland Bike: Kobyłka, Zespół Szkół Publicznych nr 2, ul. E. Orzeszkowej 3/5
godziny pracy biura: niedziela, 05.03.2017 r.: godz. 8.30-15.00, w tym:
godz. 8.30-10.30 (zapisy dystans FAN)
godz. 8.30-11.30 (zapisy dystans MINI/MAX)
dystans FAN: 6 km ; start: 11.00
dystans MINI: 19 km ; start: 12.00
dystans MAX: 32 km ; start: 12.00

Mapa trasy maratonu


Opis trasy

...


Program zawodów

godz. 8.30-10.30 zapisy w Biurze Zawodów (dystans FAN)
godz. 8.30-11.30 zapisy w Biurze Zawodów (dystanse MINI, MAX)
godz. 10.50 ustawianie zawodników w sektorach startowych (dystans FAN)
godz. 11.00 start maratonu, dystans FAN
godz. 11.50 ustawianie zawodników w sektorach startowych (dystanse MINI, MAX)
godz. 12.00 start maratonu, dystanse MINI i MAX
godz. 14.00 dekoracje dystansów FAN, MINI i MAX

Wyniki maratonu

Aktualne wyniki zawodów zawsze znajdziesz na stronie www.bikermania.pl